ویژگی ها

عضویت اجباری در کانال

پنل تحت وب

دیتابیس آماده

امکان جستجو بین غذاها

ارسال تبلیغات

نصب راحت و سریع

از اینجا دمو ربات را ببینید